Email : fpm@umt.edu.my | Phone : 609-668 3791/3784 |

Untuk info lanjut boleh rujuk kepada brosur program di bawah;