Email : fpm@umt.edu.my | Phone : 609-668 3791/3784 |

HEBAHAN LANTIKAN PENTADBIRAN DI UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU (UMT)

Sukacita dimaklumkan bahawa pihak Pengurusan Universiti telah bersetuju melantik pegawai-pegawai berikut memegang jawatan pentadbiran di UMT sepertimana di bawah:

Sehubungan itu, warga FPM merakamkan ucapan tahniah kepada Ts. Dr. Mohd Saiful Izwaan bin Saadon di atas pelantikan ini. Adalah diharapkan agar seluruh warga FPM dapat memberikan sepenuh sokongan dan kerjasama kepada beliau dalam melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan.

Sekian, terima kasih.